Adatvédelmi nyilatkozat

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv) értelmében tájékoztatjuk honlapunk látogatóit, hogy a kapcsolatfelvétel során történő adatszolgáltatásuk önkéntes.

Az adatkezelés célja a gyors problémakezelés, illetve társaságunk esetleges követeléseinek érvényesítése, valamint statisztikai célú adatgyűjtés, amit a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok tesznek lehetővé. Az adatkezelés jogalapja az érintett természetes személyek hozzájárulása, amit az adatok közlésével és a kapcsolatfelvétellel megadottnak tekintünk.

Az adatkezelést és adatfeldolgozást a Szikriga Kft. (1174 Budapest, Katlan utca 29., a továbbiakban: ”Szikriga Kft.” vagy “társaság”), valamint a társaság alkalmazottai és szerződéses közreműködők végzik, akik a hatályos jogszabályi – így különösen az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (“Eht.”), valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény – és szerződéses rendelkezések értelmében titoktartásra kötelezettek, és nem jogosultak a kapcsolatfelvétel során közölt adatoknak a fenti céloktól bármiben eltérő felhasználására.

A Társaság, és annak szerződéses partnerei, akik a Társaság részére nyújtott szolgáltatásokon keresztül hozzáférhetnek a látogató adataihoz, kötelesek ezeket titokban tartani és a szerződéses szolgáltatásokon kívüli egyéb célokra nem használhatják fel azokat.

A honlap olvasása során a Társaság ún. “cookie”-kat használ, melyek ideiglenesen a böngészőprogramról a látogató számítógépének merevlemezére kerülnek az oldal látogatása során. Ezek szükségesek az oldal látogatásához. A látogató a böngészőprogram beállításával azonban kiküszöbölheti a látogatásazonosító telepítését a merevlemezre. A tárolt “cookie-kat” bármikor eltávolíthatja gépéről oly módon, hogy törli az átmeneti internet fájlokat.

 

A Társaság rendszerbiztonsági-statisztikai céllal rögzít néhány, a látogatók személyazonosítására nem alkalmas adatot, mint például a számítógép IP címét, melyből csupán az adott gépekre lehet visszakövetkeztetni, így személyes adatok felhasználására nem kerül sor, továbbá az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra. Amennyiben a Társaság az adatokat harmadik személy részére továbbítja, akkor az a személyes adatok védelméről szóló jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.

Az adatkezelés időtartama az Eht. 143. §-ának (2) bekezdésében meghatározott egy év. Az érintetteket az Infotv. 14-19. §-ban meghatározott jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg. (Felhívnánk figyelmüket, hogy az előzőekben hivatkozott jogszabályok hatályos szövegét ezen az oldalon tekinthetik meg.)

Start typing and press Enter to search